GIỚI THIỆU HARRY LEAN

Tại sao Doanh nghiệp Việt khó phát triển?
 1. Chất lượng nhân sự thấp do hệ thống giáo dục đào tạo yếu kém
 2. Nền tảng Quản trị kinh doanh không được tiếp nối, kế thừa (ngắt quãng do giai đoạn Kinh tế tập trung bao cấp, xoá bỏ một thế hệ doanh nhân) 
 3. Hệ thống pháp luật và hành chính công chưa thông thoáng

Tại sao nên Phát triển doanh nghiệp?

 1. Doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế: trong tất cả các nền kinh tế phát triển, doanh nghiệp năng động là điều kiện tiên quyết. 
 2. Doanh nghiệp có động lực kinh doanh để có lãi sẽ tìm giải pháp tối ưu chi phí, tăng năng suất lao động, tạo nên Hiệu quả xã hội. 
 3. Doanh nghiệp phát triển tạo việc làm cho lao động, giảm thất nghiệp. 

Phát triển doanh nghiệp như thế nào?

 1. Mỗi doanh nghiệp đều có thế mạnh riêng, việc tập trung vào thế mạnh của mình vào việc phát triển sản phẩm, dịch vụ chính và chăm sóc khách hàng
 2. Muốn tập trung vào thế mạnh, doanh nghiệp phải cắt bỏ hoặc thuê dịch vụ ngoài cho các việc là thế yếu của mình như: hành chính, sổ sách, pháp lý, ... 

Vấn đề của Doanh nghiệp Việt Nam:

 1. Giám đốc và người sáng lập doanh nghiệp tốn quá nhiều thời gian vào các việc hành chính, sổ sách, pháp lý, tuyển và đào tạo nhân sự ... nên không đủ tập trung vào sản phẩm, dịch vụ kinh doanh cho hiệu quả
 2. Doanh nghiệp muốn thuê ngoài các dịch vụ hỗ trợ cũng khó tìm thấy nhà cung cấp dịch vụ có uy tín và cam kết với doanh nghiệp
 3. Thiếu hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 
Harry Lean - Tinh gọn Doanh nghiệp
bằng công nghệ & dịch vụ thuê ngoài
Harry Lean - Tinh gọn Doanh nghiệp - Logo

Sứ mệnh: Tạo dựng hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.
Hướng đến mục tiêu tạo dựng cộng đồng doanh nghiệp sáng tạo.
Doanh nghiệp chỉ cần tập trung phát triển sản phẩm tốt, bán hàng và chăm sóc khách hàng, các việc khác để Harry Lean chăm lo. 

Tầm nhìn:
Trở thành nhà cung cấp dịch vụ  One-Stop-Service, hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện. 
Trở thành "nền đất tốt" cho các "cây doanh nghiệp" phát triển 

Giải pháp cốt lõi: 
 -  Ứng dụng công nghệ quản lý vào việc tối ưu hệ thống quản lý của doanh nghiệp
 -  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có khả năng ứng dụng công nghệ quản lý
 -  Cung cấp dịch vụ bổ trợ để doanh nghiệp dùng chung thông qua dịch vụ thuê ngoài

Dịch vụ Harry Lean cung cấp
- Tư vấn và triển khai Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp 
(Ưu điểm: giá rẻ, không cần server, trả phí theo tháng, đồng bộ dữ liệu giữa các phần mềm, báo cáo theo thời gian thực đến mobile của Giám đốc ... )
 + Phần mềm quản lý kho vận (quản lý theo mã vạch, mã lô, hạn sử dụng, quản lý nguyên vật liệu sản xuất, tính giá thành sản xuất ...) 
 + Phần mềm kế toán: đồng bộ dữ liệu và tự động lập báo cáo
 + Phần mềm bán hàng: đồng bộ dữ liệu với phần mềm kế toán, đồng bộ website và bán hàng offline 

- Cung cấp dịch vụ thuê ngoài
(giúp chủ doanh nghiệp tháo gỡ các mối bận tâm lặt vặt)
1. Dịch vụ Online Marketing 
2. Xây dựng website và hệ thống Online Marketing
3. Dịch vụ Hành chính - Nhân sự 
4. Dịch vụ Kế toán - Kiểm toán 
5. Dịch vụ Báo cáo Thuế 

LIÊN HỆ 
110 ngõ 80 Nguỵ Như Kon Tum - 
Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội

Website: www.harrylean.com
Hotline: 0948 699 333
Email: harry@icando.vn