Lean Administration 4.0 - Hệ thống Quản trị Tinh gọn

$750.00

4.0 là cuộc cách mạng Khoa học Kỹ thuật lần thứ 4 
Trọng tâm là "Tự động hoá"
thông qua tiến bộ về Internet, Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IOT) 

1.0 Cơ khí hoá bằng động cơ hơi nước
2.0 Cơ khí hoá bằng động cơ đốt trong
3.0 Cách mạng điện tử và thông tin
4.0 Cách mạng Internet, AI, Tự động hoá 

Quản trị doanh nghiệp 4.0 

 1. Là hệ thống quản trị dựa trên kết nối
 2. Đồng bộ thông tin dữ liệu
 3. Giảm số lượng nhân sự

Harry Lean cung cấp dịch vụ
Quản trị doanh nghiệp 4.0

(1) Tư vấn và triển khai hệ thống phần mềm đồng bộ

 1. Phần mềm Quản lý hàng hoá, kho vận
 2. Phần mềm Kế toán - Tài chính
 3. Phần mềm Bán hàng 
 4. Tích hợp đồng bộ dữ liệu 3 phần mềm, giảm giấy tờ, tiết kiệm nhân sự

(2) Xây dựng Hệ thống văn bản, quy trình, quy định liên quan

 1. Quy trình và quy định quản lý tiền - hàng
 2. Quy trình và quy định quản lý nhân sự
 3. Cơ cấu tổ chức, mô tả công việc, thang bảng lương
 4. Hướng dẫn vận hành hệ thống hành chính - nhân sự 

Văn phòng tư vấn: 
Tầng 3 Toà nhà Harry Lean
110 ngõ 80 Nguỵ Như Kon Tum
Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
harry@icando.vn 
0948 699 333

You recently viewed

Clear recently viewed